GF6-LA & GF12-LA

Prosand GF 6 LA & GF 12 LA


Prosand GF 6 LA och GF 12 LA är en enkelsidig vertikal bandputsmaskin


för putsning av plana böjda trädetaljer på en sida åt gången.


3 olika bandhastigheter 620, 1100 och 1700 m/min


Matningshastighet steglöst variabel 0-28 m/minut


På denna maskin kan du t.ex putsa ringar invändigt med diameter ner till ca 400 mm


då man i så fall enkelt monterar bort matningsrullen i svåra putsningar


Maskinen finns för två olika bandbredder 150 eller 300 mm


Pris GF-6 LA, 29.500:-


Pris GF-12 LA, 32.700:-