P-40

P40 och P40X


Automatkap P 40 och P 40 X är kapsågen för snabb och mycket exakt kapning. Maskinen finns i två utföranden, med- eller utan magasinsmatning.

   

Denna kap är lämplig att använda för ämneslängder upp till 6 meter.


Broschyr som .pdf

Automatkap P 40 och P 40 X är egentligen samma kapsåg med den skillnaden att med P 40 X har man möjlighet att kapa helt automatiskt genom magasinsmatningen.


Maskinen kan programmeras till att kapa på olika sätt:

Kapa valfritt antal bitar i samma längd enligt någon av de inprogrammerade längderna


Du kan göra upp till 50 olika kapnotor med upp till  10 olika längder i varje ämne.


Mycket enkelt byte mellan kapnotor.


Med magasinsmatning har man endast att programmera in

den ingående virkeslängden, antal bitar som skall kapas i de olika längderna och trycka på starknappen.


Maskinskötaren kan nu gå till utmatningsändan och ta emot de kapade ämnena och sortera upp dem i sina olika längder samtidigt som han håller ett öga på att magasinet inte blir tomt


Med denna maskin sparar man direkt in en person eftersom matning och kapning sker helt automatiskt.


Som tillval kan maskinen köpas med ett elektroniskt öga

Genom att göra felmarkeringar före och efter defekter i virket kan maskinen kapa bort felaktigheterna samtidigt som den kapar bestämda längder mellan felmarkeringarna


Största kapdimension : Se kapdiagram nedan


Maskinen tillverkas för virkeslängder upp till 600 cm

Max kapdimension 100 x 260 mm


Pris från 190.000:- - ca 300000,- beroende av längd och typ

Maskinen finns i en större modell P 50 som klarar att kapa

dimensioner upp till 160 x 300 eller 60 x 400 mm med klingdiameter 610 mm