Profilputsmaskin


Prosand kantputsmaskin HR-K2S2B1  med 2 st fräsenheter, 2 putsenheter och en renborstningsenhet.

Maskinen kan profilfräsa både långsida och utslagsfri profilering i  ändträ.

Maskinen kan utrustas med ett stort antal olika arbetsenheter efter kundens behov.