Borrhuvuden


Borrhuvuden

Borrhuvuden kan beställas i en mängd olika standardutföranden

Tala om vad Du vill borra så skall vi ta fram den rätta borrenheten med det rätta borrhuvudet, och dessutom till rätt pris

Borravstånd justerbart ner till  14 mm c-c
Ladda ner broschyr som .pdf