HB-800 Twin, Klyvbandsåg


Dubbel bandsåg HB-800 Twin

Specifikation HB-800 Twin

Max inmatningsdimension       300 x 300 mm      Avstånd klinga till anhåll         3-300 mm

Minsta sågtjocklek                               3 mm      Bandhjul diameter                 800 mm

Sågband längd                               4980 mm      Sågband bredd       50 mm, tillval 100 mm

Matarband                            270 x 4200 mm      Matningshastighet                0-30 m/min

Höjd golv-bord                               1000 mm      Huvudmotor                         2 x 30 Hk

Motor inst. anhåll -band-matarband 2 x0,5 Hk      Matarmotor                                  1 Hk

Utsug                           4 x diameter 100 mm

Avancerad design som innebär att matningshastigheten sänks i samma ögonblick som

materialet når klingan för att sedan automatiskt öka till inställt värde. Detta innebär att

banden håller betydligt längre och med färre driftstopp.