HB-701 Twin


HB-701 T Dubbel Bandsåg

Specifikation Dubbel vertikal bandsåg HB-701 T (800 T)

Max sågdimension H 300 x 450 mm

Avstånd anhåll till sågblad  2-150 mm

Avstånd mellan sågblad 2-150 mm digital inställning

Såghjul diameter 700 mm (800 mm)

Bandbredd 50 mm (75)

Sågband längd 4680 mm

Huvudmotorer 2 x 20 (30 Hk)  bromsmotorer

Matning 0-30 meter per minut frekvensstyrd motor 2 Hk

Utsug 4 x diameter 125 mm

Hydraulisk bandspänning

Bandkylning med oljedimma