Spånbalsmaskiner


Balningsmaskin för kutterspån-halm och liknande

En helautomatisk balpress för kutterspån som kan producera upp till 200 balar 76 x 48 x 35 cm per timma. Maskinen kan utrustas så att den blir helt automatisk med press, rullbanor, staplare och stäckfilmsemballering.


Ring och begär offert på den maskin som passar Dina behov