Oljepump

 

Oljepump

Oljepump avsedd att sättas in på en hyvelmaskin istället för den handpump som oftast finns på maskinerna för rengöring eller smörjning av borden och för att förhindra stopp i matningen.

 

Med denna pump kan Du programmera hur ofta och hur mycket Du vill smörja/rengöra borden i maskinen.

 

Mycket enkel programmering som gör det enkelt att ändra inställningar beroende av vilken typ av material Du hyvlar.

 

Pumpen kopplas lämpligen så att den startar samtidigt som matarverksmotorn så att den inte av misstag står och pumpar när inte maskinen används.

Elanslutning 220 V

Pris för komplett pump 4550:- + moms

 

Så här programmeras den:

 

Tryck på "INT" för att ställa in tidsintervallen för hur många minuter det skall vara mellan varje smörjning. Tidsintervall 1-99 minuter

 

Tryck på "DIS" för att ställa in det antal sekunder Du vill att pumpen skall gå varje gång. Tidsinställning 1-99 sekunder

 

Tryck på "FEED" om Du vill smörja borden manuellt

 

Tryck på "RST" om Du vill ta bort inställningarna

 

Kopplingschema finns under locket på pumpens ovansida