OR-92 & FR-S1

Prosand OR-92 & FR-S1

 

Prosand OR-92 är en kantputsmaskin avsedd för att putsa t.ex bordskivor eller stolsitsar runt kanten.

Putsklossen som är pneumatiskt styrd skall utformas så att den passar mot profilen på skivan som skall putsas.

 

Maskinen finns i flera storlekar för 60-180 cm diameter på skivan.

 

Putsenheten tiltbar -45 grader - + 90 grader för att motsvara all krav.

 

Mar tjocklek på arbetsstycket 75 mm

 

Arbetscykeln sker helt automatiskt, man behöver endast byta arbetsstycket själv.

 

Steglöst variabel bandhastighet och matningshastighet.

 

Arbetsstycket hålles fast med vakum, bordet kan utrustas med kulor för enklareförflyttning av arbetsstycket

 

Pris exkl moms för maskin för 60 cm diameter på arbetsstycket

 

Med kulbord och renblåsning av band 125.000:-

 

Utan kulbord och renblåsning av band 109.000:-

Prosand FR-S1 är en kantputsmaskin för putsning av raka eller böjda trädetaljer

 

Om maskinen utrustas med matarverk blir det en kantputsmaskin med genommatning med hög kapacitet.

 

Putsenheten är tiltbar - 45 grader till + 90 grader för att möta alla de olika profiler som kan bli aktuella.

 

Putsklossen som är pneumatiskt styrd skall utformas så att

den passar mot profilen som skall putsas.

 

Bandhastigheten är steglöst inställbar 150-1800 m/minut

 

oscillerande band

 

2 olika matningshastigheter på matningen via 4 st gummihjul

 

Pris inkl matarverk 74.000:-