Fingerskarvmaskin

 

Fingerskarvmaskiner

Fingerskarva Ditt spillvirke till fullvärdigt virke eller uppgradera Dina sidobräder av VI sort till kvistrena

listämnen.

 

Vi säljer fingerskarvmaskiner i olika utförande med kapaciteter upp till 120 st ämnen per minut

Här visar vi en maskin typ FL-03 som är en automatisk maskin som betjänas av endast 1 man.

Maskinen kan producera upp till ca 37 meter per minut och klarar dimensioner upp till 100 x 225 mm

 

OBS! Nu kan man få maskinerna för ämneslängder upp till 3 meter