HWR-400 Horisontell

 

HWR-400 Horisontell Bandsåg

Pneum. separata tryckrullar

Hydraulisk kontr. bandspänning

Holytek liggande bandsåg HWR 400 med 1 band.

Holytek liggande bandsåg HWR 400 med 2 band.

Specifikation Bandsåg HWR-400 horisontell

Största inmatningsdimension

 

420 x 250 mm

 

Avstånd matarmatta till sågband

Bandhjul diameter

 

5-270 mm

800 mm

Sågblad längd

 

5860-5870 mm bredd 50 mm (100) mm

Bandhastighet

 

32 eller 36 m/sekund

Matarband

 

400 x 4200 mm

Huvudmotor

 

30 Hk Tillval 20 eller 40 Hk

Matning via frekvensstyrd motor 2 Hk

 

0-18 m/min

Bandlyftmotor

 

0,5 Hk

Bandspänning via hydraulik

 

 

Utsug

 

2 x diam 100 mm

Maskinvikt

 

Ca 2000 Kg

Maskinstorlek packning

 

280x228x225 cm