HB-800 Twin, Klyvbandsåg

 

Dubbel bandsåg HB-800 Twin

Specifikation HB-800 Twin

Max inmatningsdimension 300 x 300 mm Avstånd klinga till anhåll 3-300 mm

Minsta sågtjocklek 3 mm Bandhjul diameter 800 mm

Sågband längd 4980 mm Sågband bredd 50 mm, tillval 100 mm

Matarband 270 x 4200 mm Matningshastighet 0-30 m/min

Höjd golv-bord 1000 mm Huvudmotor 2 x 30 Hk

Motor inst. anhåll -band-matarband 2 x0,5 Hk Matarmotor 1 Hk

Utsug 4 x diameter 100 mm

Avancerad design som innebär att matningshastigheten sänks i samma ögonblick som

materialet når klingan för att sedan automatiskt öka till inställt värde. Detta innebär att

banden håller betydligt längre och med färre driftstopp.