HB-800 H, Klyvbandsåg

 

Maskinen utrustad med hydraulisk bandspänning för att få bäst snittytor

Tiltbart anhåll 30 grader

Klyvbandsåg HB-800 H

Specifikation för bandsåg HB-800 H

Max inmatningsdimension 500 x 350 mm Max avstånd sågband till anhåll 200 mm

Max avstånd till matarvals 300 mm Anhåll tiltbart 30 grader

Minsta sågtjocklek 3 mm Bandhjul diameter 800 mm

Sågband längd 4980 mm Sågband bredd 50 mm, tillval 100 mm

Matningshastighet 0-30 m/min Bordhöjd 890 mm

Huvudmotor 25 eller 30 Hk Motor inställning anhåll 0,5 Hk

Matningsmotor frekvensstyrd 1 Hk Utsug 2 x 100 mm diam.

Bandkylning med oljedimma

Avancerad design för att minska matningshastigheten i samma ögonblick som materialet matas in mot klingan för att sedan automatiskt öka hastigheten till inställt värde. Detta medför att banden håller betydligt bättre.