HB-800 H, Klyvbandsåg


Maskinen utrustad med hydraulisk bandspänning för att få bäst snittytor

    Tiltbart anhåll 30 grader

Klyvbandsåg HB-800 H

Specifikation för bandsåg HB-800 H

Max inmatningsdimension         500 x 350 mm        Max avstånd sågband till anhåll       200 mm

Max avstånd till matarvals         300 mm                 Anhåll tiltbart 30 grader

Minsta sågtjocklek                    3 mm                     Bandhjul diameter                          800 mm

Sågband längd                         4980 mm                Sågband bredd          50 mm, tillval 100 mm

Matningshastighet                    0-30 m/min             Bordhöjd                                        890 mm

Huvudmotor                             25 eller 30 Hk         Motor inställning anhåll                    0,5 Hk

Matningsmotor frekvensstyrd     1 Hk                       Utsug                         2 x 100 mm diam.

Bandkylning med oljedimma 

Avancerad design för att minska matningshastigheten i samma ögonblick som materialet matas in mot klingan för att sedan automatiskt öka hastigheten till inställt värde. Detta medför att banden håller betydligt bättre.